Balso par nedēļas deputātu

Izvēlētie nākamie nedēļas deputāti:

2014-07-25

Gaidis
Bērziņš

2014-08-01

Inese
Laizāne

Bijušie nedēļas deputāti: