gudrasgalvas.lv saturs vairs netiek atjaunots, bet joprojām iespējams apskatīt 10. un 11. saeimas deputātu blogus, sarunas un aktivitāti

Kārlis Šadurskis
Aktivitāte0%

Pastāsti citiem

Kārlis Šadurskis
šobrīd neesmu portālā
  • Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti)

Komisijas, kurās darbojos:

  • Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  • Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Esmu sastopams: