gudrasgalvas.lv saturs vairs netiek atjaunots, bet joprojām iespējams apskatīt 10. un 11. saeimas deputātu blogus, sarunas un aktivitāti

Aktivitāte0%

Pastāsti citiem

Juris Viļums
šobrīd neesmu portālā
Reformu partija
Latgale Latgale

Komisijas, kurās darbojos:

  • Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
  • Pieprasījumu komisija

Sākotnējā partija:

  • Vienotība
Mana intervija
Mans blogs
Ir ideja savai uzņēmējdarbībai Latgales laukos? Piesakies atbalstam!
Ir ideja savai uzņēmējdarbībai Latgales laukos? Piesakies atbalstam!
27.05.2012 21:14
Šī gada 28.maijā Lauku atbalsta dienests uzsāk projektu pieņemšanu pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” ietvaros.

Pasākuma mērķis ir veicināt saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dažādojot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Atbalstāmo nozaru klāsts ir ļoti plašs, kas ļauj ikvienam atrast sev un savām prasmēm piemērotāko. Piemēram, dažādu koka vai ādas izstrādājumu izgatavošana, tekstilizstrādājumu ražošana, adīto un tamborēto izstrādājumu ražošana, dzērienu izgatavošana un daudzas citas darbības.

Projektu izvērtēšanas nosacījumi ir sevišķi labvēlīgi tieši Latgales lauku iedzīvotājiem, jo, saskaņā ar projektu atlases kritērijiem, lielāks punktu skaits pienākas projektam, kura iesniedzējs dzīvo teritorijā ar zemāku attīstības indeksu.

Sīkāka informācija par pieteikšanos un atbalsta saņemšanas nosacījumiem atrodama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā internetā (www.lad.gov.lv), dienesta Latgales teritoriālajās nodaļās (Rēzeknē – Brāļu Skrindu 11, Preiļos – Mehabizatoru 2a) vai darba laikā zvanot uz tālruņa numuru 6 709 50 00.

Papildus gribētos norādīt, ka sakārtota informatīvā vide ir viens no galvenajiem pašnodarbinātību un uzņēmējdarbību veicinošajiem faktoriem. Tomēr paši ierēdņi atzīst, ka šobrīd mazo un vidējo uzņēmumu attīstītājiem vienlaicīgi jāseko divām mājas lapām: jau augstāk minētai un kā otra tiek ieteikta: laukutikls.lv

Tā kā jau pietiekoši dzirdēts par Latvijas lauku reģionu (un it sevišķi – Latgales) iedzīvotāju zemo interesi pašiem organizēties un veidot savu uzņēmumu (jaundibināto uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem Latgalē ievērojami atpaliek no Latvijas vidējā rādītāja), tad priecājamies par katru pasākumu, kas šo iedzīvotāju pasivitāti varētu labot. Gaidām arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās programmas „Iespēju Latgale 2012” apstiprināšanu valdībā un ceram, ka tajā paredzētie līdzekļi nonāks tieši Latgales attīstībai bez Rīgas firmu starpniecības (tāda esot nereti bijusi līdzšinējā prakse).

Līdzīgi kā Rīga nekad nebūs gatava, tā arī reģionālās attīstības sistēma un uzņēmējdarbības veicināšanas instrumenti ir nemitīgi jāuzlabo un jānovērš līdzšinējie uzņēmējdarbības attīstību kavējošie aspekti (sevišķi pierobežas novados), tādēļ joprojām katrs tiek aicināts piedāvāt papildus jaunas idejas.
Nekas nepārliecina un neiedvesmo tā, kā to dara kaimiņa, novadnieka vai jebkura cita līdzpilsoņa veiksmīgs piemērs. Tādēļ aicinām katru Latgales iedzīvotāju apdomāt savas iespējas iesaistīties uzņēmējdarbībā vai arī paplašināt jau iesākto darbību un noteikti līdzi aicināt arī citus!

Cita informācija un viedokļi atrodami: jureits.lv
Pastāsti par šo blogu: