gudrasgalvas.lv saturs vairs netiek atjaunots, bet joprojām iespējams apskatīt 10. un 11. saeimas deputātu blogus, sarunas un aktivitāti

Aktivitāte0%

Pastāsti citiem

Inita Bišofa
šobrīd neesmu portālā

Komisijas, kurās darbojos:

  • Sociālo un darba lietu komisija

Esmu sastopams:

Mana intervija
Mans blogs
Aktivitātes oktobrī,novembrī un decembrī
Aktivitātes oktobrī,novembrī un decembrī
12.12.2012 13:36
01.10.2012
11:00 Tikšanās ar VDI priekšnieku Renāru Lūsi Valdemāra ielā 38/1 312.kabinetā.
02.10.2012.
13:00 Tikšanās ar EM ministru padomnieci Ilonu Platonovu.
15:00 Tikšanās ar NVO pārstāvjiem Saeimā.
16:00 Tikšanās ar VID un FM pārstāvjiem – Daci Pelēko un Iritu Lukšo par „Brīvprātīgā darba likumu”.
03.10.2012.
15:30 Tikšanās LM ar darba grupu (vad. Ilze Kurme ) par „Brīvprātīgā darba likumu”.
05.10.2012
9:00 – 19:00 Vizīte Kokneses novadā (programma iesniegta atsevišķi).
09.10.2012
14:00 Ziņojums konferencē „Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu iespējas uzaugt ģimeniskā vidē” Saeimas Sarkanajā zālē.
10.10.2012
12:00 Tikšanās ar RP IZM ministra padomdevēju Sarmu Freibergu par speciālās izglītības jautājumiem.
12.10.2012
10:00 – 16:30 Dalība konferencē „Ziedot.lv”
15.10.2012
11:00 Tikšanās ar TM darbinieku Sandri Rāgu par „Brīvprātīgā darba likums”.
16.10.2012.
15:30 Tikšanās ar KM pārstāvjiem Anitu Kleinbergu, Rutu Klimkāni, Ēriku Ajausku Saeimā par „Brīvprātīgā darba likumu”.
18.10.2012
13:00 - 14:00 Piedalīšanās radio raidījumā „Krustpunktā”
19.10.2012
09:40 – 10:20 Valstiskās audz. stundas 10a klasē Liepājas 2. vidusskolā Liedaga ielā 5
10:40 – 11:20 Valstiskās audz. stundas 12e klasē Liepājas 2. vidusskolā Liedaga ielā 5
11:40 Tikšanās ar skolas vadību Liepājas 2. vidusskolā Liedaga ielā 5
20.10.2012
Piedalīšanās RP 2. Domes sēdē Daugavpilī
26.10.2012
9:00 – 13:00 Tikšanās ar Sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem Liepājā.
29.10.2012
11:00 Tikšanās ar Bērnu namu „Dzīvesprieks” direktori Līgu Landišu par uzņēmuma prioritātēm, apvienojot mācības ar profesionālo izglītību. Brīvprātīgā darba likums. Saeimā.
31.10.2012
12:00 Tikšanās ar SOS ciematu pārstāvi Kristīni Veispali par bērnu namu jautājumiem.
13:00 Tikšanās ar RP senioru grupas vadītāju Robertu Dambergu par pensiju jautājumiem.
02.11.2012
9:00 Tikšanās ar Liepājas Bāriņtiesas priekšsēdētāju Taigu Ziemeli
11:00 Tikšanās ar Izglītības pārvaldes pārstāvi bērnu tiesību jautājumos Daci Liņķi
5.11.2012
11:00 RP darba grupa par „Brīvprātīgā darba likumu”.
6.11.2012
16:00 Tikšanās ar Latvijas skolu audzēkņu vecāku aktīvistiem Janu Simanovsku, Kristīni Dūdiņu un Kristiānu Kalniņu par vecāku forumu un vecāku aktivitātēm.
9.11.2012
9:00 – 13:45 Tikšanās ar Brīvprātīgā darba veicējiem
16.11.2012
9:00 Tikšanās ar Aizputes novada Domes priekšsēdētāju Aivaru Šili Atmodas ielā 22
10:00 Tikšanās ar sociālās jomas darbiniekiem un vadītāju Mairīti Alfusi Atmodas ielā 22
12:20 Tikšanās Aizputes vidusskolā. Karjeras izglītības un valstiskās audzināšanas stunda 10.-12.klasēm.
14:00 Tikšanās ar Aizputes Invalīdu biedrības „Cerība” biedriem un vadītāju Arnoldu Priedolu, Avotu ielā 2
16:00 Tikšanās ar uzņēmēju, biedrības „Kurzemes vietējie produkti” un vīndari Mārtiņu Santu runāja par jauno uzņēmēju karjeras attīstību. Skolas ielā 1
21.11.2012
12:00 Tikšanās ar ZM pārstāvjiem par „Brīvprātīgā darba likumu” un lauku iedzīvotāju nodarbinātība
23.11.2012
8:30 Valstiskās audzināšanas stunda privātajā sākumskolā „Varavīksne”
11:00 RP frakcijas deputātu Initas Bišofas un Ingas Vanagas vizīte Liepājas Valsts tehnikumā Tikšanās ar direktoru Agri Rupertu, pedagogiem un audzēkņiem, Ventspils ielā 51
14:00 RP frakcijas deputātu Initas Bišofas un Ingas Vanagas vizīte Liepājas Univeritātē. Tikšanās ar rektoru Jāni Rimšānu, mācībspēkiem un studentiem.
17:30 – 20:30 RP frakcijas deputātu Initas Bišofas un Ingas Vanagas dalība RP Liepājas nodaļas darba grupas diskusijā „Izglītība un sports”. Liepājas Mākslas skolā.
26.11.2012
10:00 RP frakcijas deputātu Initas Bišofas, Ingas Vanagas un Guntara Bilsēna vizīte Valmieras 5. vidusskolā, Raiņa ielā 3. Inita Bišofa vada Valstiskās audzināšanas un karjeras izglītības stundu 12.a klasē.
12:00 Tikšanās ar sociālā dienesta darbiniekiem un vadītāju Ivetu Liepiņu. Pašvaldības pansionāta, dienas centra bērniem un jauniešiem ar garīgā rakstura traucējumiem apmeklējums.
30.11.2012.
10:00 - 10:45 Valstiskās audzināšanas stunda 11a.b klasēs Liepājas 12.vidusskolā, Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37.
11:15 – 12:00 Valstiskās audzināšanas stunda 12.klasēs Liepājas 12.vidusskolā, Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37.
12:00 – 14:00 Tikšanās ar skolas Liepājas 12.vidusskolas vadību.
03.12.2012
17:30 RP kopsapulce.
04.12.2012
12:00 Tikšanās ar biedrības - Latvijas savienības „Černobiļa” priekšsēdētāju Arnoldu Vērzemnieku un vicepriekšsēdētāju Māri Šopu par Černobiļas notikumu dalībnieku situāciju valstī un valsts apbalvojuma nepieciešamību. Informācija par Saeimas sociālo un darba lietu komisijas Černobiļas darba grupu.
14:30 Tikšanās ar juristi Mariju Heisleri – Celmu par biedrību un nodibinājumu likumu.
15:00 Tikšanās ar BKUS valdes priekšsēdētāju Andu Čakšu par interešu izglītību slimnīcā.
05.12.2012
12:00 Tikšanās ar Paula Stradiņa klīniskās slimnīcas aroda un radiācijas slimību nodaļas Černobiļas dalībnieku grupas vadītāju - ārsti Tiju Zvaguli. Saruna par Černobiļas notikumu dalībnieku situāciju valstī un valsts apbalvojuma nepieciešamību. Informācija par Saeimas sociālo un darba lietu komisijas Černobiļas darba grupu.
07.12.2012
11:00 Seminārs – diskusija par apmaiņas programmu „Latvijas NVO fonda programmas sabiedrības saliedēšanai „Apmaiņas programmas latviešu un mazākumtautību bērniem – sasniegtais un vēlamais”” Brīvības ielā 40, SIF
14:00 Konference „Jaunieši – Latvijas vērtība?!” LLU, Jelgavā
17:30 RP Rīgas nodaļas 17.Biedru forums par sociālajiem jautājumiem.
10.12.2012
12:00 Tikšanās ar atvijas Romas katoliskās baznīcas cietuma kapelānu dienesta vadītāju Mārtiņu Krūkli. Par resocializācijas ieviešanu Latvijā. Saeimā.
Pastāsti par šo blogu: