gudrasgalvas.lv saturs vairs netiek atjaunots, bet joprojām iespējams apskatīt 10. un 11. saeimas deputātu blogus, sarunas un aktivitāti

Aktivitāte0%

Pastāsti citiem

Ingrīda Circene
šobrīd neesmu portālā
Mans blogs
Circenes demogrāfijas programma
Circenes demogrāfijas programma
07.09.2011 11:05
Šī izziņa tad arī ir „burkāns”, lai uzrādītu pēc iespējas mazākus ienākumus, jo tad tev taps dots.
Atsaucoties uz to, ka iedzīvotāji ir maznodrošināti, arī Labklājības ministrija skaļi pauž „sarkano līniju” nostāju astoņu latu ģimenes valsts pabalsta saglabāšanai. Pirms diviem gadiem jau izstrādāju piedāvājumu, kā līdzīgi Igaunijai pāriet uz veselības aprūpes sistēmu, sasaistot nodokļu maksāšanu ar plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu, jo Igaunijā tas darbojas lieliski. Arī demogrāfijas situācijas uzlabošanai Latvijā, saskatu iespēju novirzīt valsts pabalstu atbalstu tieši bērnam, nevis vecākiem.


1. Līdz bērna viena gada vecumam ģimene saņem vecāku pabalstu (māmiņu algu); no gada līdz diviem – 30 latu pabalstu. Lielākā daļa problēmu sākas no bērna pusotra gada vecuma, tādēļ piedāvāju, ka pašvaldības nodrošina bērnu ar bērnudārzu no 1,5 gadu vecuma, kas jau ir iestrādāts visparējās izglītības likumā, tomēr arī bērnudārza vietas saņemšana būtu jāsaista ar vecāku nodokļu maksāšanu. Kā piemēru varu minēt Lielbritāniju, kurā bērnudārza cena nedēļā ir 170 mārciņas, ja vecāki maksā nodokļus – 80% sedz pašvaldība. Ņemot vērā statistiku, ka vairāk nekā 40% darbaspējīgo iedzīvotāju nemaksā nodokļus, piedāvāju strukturālu reformu - primāri nodrošināt ar bērnudārzu tos bērnus, kuru vecāki strādā un maksā nodokļus. Ja vecāki nestrādā, viņi mājās bērnu var audzināt paši; ja pelna naudu un nemaksā nodokļus, tad par bērnudārza pakalpojumu jāmaksā pilna cena (turklāt pakalpojums ievērojami pārsniedz astoņu latu pabalstu). Tādējādi var tikt veicināta ēnu ekonomikas apkarošana, jo vecāki nodokļus maksāt būs ieinteresēti. Līdzīgi kā koncepcijā par nodokļu maksāšanu un veselības aprūpes saņemšanu, arī šajā gadījumā ir attaisnoto nemaksātāju grupa, piemēram, darba zaudējuma, invaliditātes, studiju u.c. gadījumos.

2. Sasniedzot skolas vecumu, pašreiz brīvpusdienas nodrošinātas tikai pirmklasniekiem. Es piedāvāju pakāpeniski, ilgtermiņā, piemēram, 10-15 gadu laikā, ieviest brīvi pieejamas brīvpusdienas skolēniem līdz 9. klasei (pakāpeniski palielinot saņēmēju skaitu ik pa pusei mācību gada). Vienlaikus, runājot par skolas periodu, būtu vēlama nevis daudzu iespējamo mācību līdzekļu izvēle katram mācību gadam, bet konkursā izvēlēties vienu un no valsts šo komplektu arī apmaksāt. Šāda kārtība varētu attiekties uz skolēniem līdz 9.klasei, jo, kā paredz Vienotības programma, vidusskolas vecumā jāliek uzsvars uz arodizglītību. Šajā gadījumā valsts naudu tieši saņem bērns un citiem mērķiem tā nav izmantojama.

3. Atbilstoši Vienotības programmai, nodokļu politika tiek virzīta uz to, ka jāpalielina neapliekamā ienākumu daļa par apgādājamo, tajā skaitā bērnu. Šis piedāvājums paredz paaugstināt neapliekamā ienākumu daļu par 30% līdz aptuveni 100 latiem pašreizējo 70 vietā.

4. Atbalstāma būtu nepilna darba diena, darbs mājās un, iespējams, procentuāla piemaksa mātei, kura ir atgriezusies darba tirgū. Varētu diskutēt arī par iespēju, ka uzņēmējam piešķirama nodokļu atlaide ņemot darbā jauno māmiņu, līdzīgi kā Dombrovska plāns stabilai attīstībai jau paredz nodokļu atlaides, ņemot darbā jaunieti ar pirmo darbavietu, ilgstošu bezdarbnieku, cilvēku ar īpašām vajadzībām.

5. Arī saistībā ar dzīvokļu renovāciju, siltināšanu būtu analizējams un diskutējams jautājums, par ES stuktūrfondu līdzekļu iespējamu piešķiršanu ne tikai daudzdzīvokļu mājām, bet arī privātmājām, kurās dzīvo daudzbērnu ģimenes.

6. Ņemot vērā, ka Latvijā 8-10% ir neauglīgu ģimeņu, līdzīgi kā Igaunijā piedāvāju valstij apmaksāt neauglības ārstēšanas programmu. Arī šajā gadījumā var noteikt pārejas periodu, kur pirmajā etapā varētu apmaksāt diagnostiku – izmeklējumus un pirmo mākslīgās apaugļošanas procedūru. Nākamajā etapā varētu noteikt arī 50-70% atmaksu par 2. un 3. mēģinājumu, bet kā trešo etapu – trīs reizes veikt mākslīgo apaugļošanu un apmaksāt to, kamēr vien nav iestājusies grūtniecība. (Igaunijā šādi dzimst 3% jauno pilsoņu.)
Pastāsti par šo blogu: