gudrasgalvas.lv saturs vairs netiek atjaunots, bet joprojām iespējams apskatīt 10. un 11. saeimas deputātu blogus, sarunas un aktivitāti

Aktivitāte0%

Pastāsti citiem

Inga Bite
šobrīd neesmu portālā

Komisijas, kurās darbojos:

  • Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija
  • Pieprasījumu komisija
Mana intervija
Mans blogs
Dažas pārdomas par RP
Dažas pārdomas par RP
21.01.2013 13:43
2013.gadu Reformu partija ir sākusi, apņemoties veikt būtiskas gan strukturālas, gan cita veida pārmaiņas partijas iekšienē. Pilnībā atbalstu pārmaiņu nepieciešamību un uzskatu, ka šis ir pēdējais brīdis kā komandai sākt aktīvi darboties pie vēlētājiem doto solījumu izpildes.

Partijas reitings parāda, ka Reformu partijas vēlētāji nav sagaidījuši no saviem pārstāvjiem cerēto rīcību. Līdzīgs noskaņojums valda arī daudzu partijas biedru vidū. Uzskatu, ka partijas uzdevums pārmaiņu procesā ir nodrošināt caurspīdīgumu, rēķināties ar visiem iesaistītajiem un efektīvi izmantot cilvēkresursus:

- atgriezties pie dotā solījuma īstenot savādāku – vēlētājiem saprotamu – politiku, kurā galvenā loma ir sabiedrības interesēm, nevis aizkulišu sarunām un vēlmēm ieņemt noteiktus amatus;

- no formālas demokrātijas, kurā partijas frakcija, valde, dome vai kopsapulce tikai apstiprina lēmumus, kas jau iepriekš tikuši sagatavoti un pārliecinoši prezentēti, īstenot demokrātiju pēc būtības, ne tikai uzklausot, bet arī ieklausoties un ņemot vērā dažādus viedokļus, kā arī meklējot kompromisus. Ar visaptverošas aptaujas palīdzību un plašām debatēm pēc būtības partijas biedru vidū apspriest partijas ideoloģisko pozicionējumu, ņemot vērā patiesā vairākuma, nevis skaļākā vai ietekmīgākā mazākuma intereses. Pilnvērtīgi izmantot partijas nodaļās un darba grupās strādājošo aktīvo cilvēku zināšanas, tādējādi nodrošinot arī plašāku sabiedrības interešu pārstāvību;

- saprotot, ka noteiktu amatu ieņemšana nozīmē ne tikai priekšrocības, bet arī atbildību un konkrētu proaktīvu rīcību sabiedrības labā, kas prasa visu pieejamo laiku un spēkus, īstenot publiski pausto apņemšanos vienam cilvēkam ieņemt tikai vienu amatu vienlīdzīgi attiecībā pret visiem, nevis tikai partijas vadītāju.

Viedokļu dažādība, ja šie viedokļi tiek debatēti pēc būtības, dod iespēju nonākt pie izsvērtāka un lielākas sabiedrības daļas interesēm atbilstoša rezultāta, taču lēmumu sagatavotājiem jāsaprot, ka tas var ienest korekcijas iepriekš sagatavotajos lēmumos.

Spekulācijas ar partijas piederību vai tās maiņu novērš uzmanību no galvenā – apstākļa, ka visu koalīciju veidojošo partiju uzdevums ir strādāt tām atvēlēto laiku kopīgu mērķu sasniegšanai, nevis turpināt iekšējas cīņas par ietekmes sfērām. Tāpēc šobrīd nevienu lēmumu par partijas piederības maiņu neesmu pieņēmusi. Ceru uz pozitīviem pārmaiņu procesiem Reformu partijas iekšienē un iespējamību pilnvērtīgi pēc būtības strādāt Reformu partijas frakcijā.
Pastāsti par šo blogu: