gudrasgalvas.lv saturs vairs netiek atjaunots, bet joprojām iespējams apskatīt 10. un 11. saeimas deputātu blogus, sarunas un aktivitāti

Aktivitāte0%

Pastāsti citiem

Daina Kazāka
šobrīd neesmu portālā

Komisijas, kurās darbojos:

  • Pieprasījumu komisija
  • Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
Mana intervija
Mans blogs
Par demogrāfiju, demokrātiju un sieviešu tiesībām I
Par demogrāfiju, demokrātiju un sieviešu tiesībām I
14.06.2012 16:08
Pašlaik likums nosaka, ka "katram bērnam ir neatņemamas tiesības uz dzīvības un attīstības aizsardzību". IESNIEGTAJĀ PRIEKŠLIKUMĀ IR SASKATĀMAS ABORTA AIZLIEGUMA PAZĪMES.

Kā jau iepriekš esmu teikusi, uzskatu, ka abortu skaits liecina par sabiedrības briedumu un sociālo atbildību. Pēdējo piecu gadu laikā mākslīgo abortu skaits Latvijā ir samazinājies – pēc Valsts statistikas pārskata „Par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju” datiem, 2007.gadā šādu abortu skaits bija 11814, 2008.gadā 10425, 2009.gadā 8881, 2010.gadā 7443, bet 2011.gadā – 7089, bet ir vēl daudz jādara, lai radītu priekšnoteikumus, kas palīdzētu sievietēm un ģimenēm lemt par labu bērna dzemdēšanai un audzināšanai.

GALVENAIS VALSTS UZDEVUMS IR NEVIS AIZLIEGT ABORTUS, BET GAN RADĪT PRIEKŠNOTEIKUMUS, KAS MAZINĀTU NEVĒLAMU GRŪTNIECĪBU SKAITU, kas savukārt dabiski mazinās arī abortu skaitu:
1) maznodrošinātajiem, sociālā riska grupām, kā arī jauniešiem līdz 23 gadiem būs kontracepcija par velti;

2) skolās jauniešiem paralēli ģimenes vērtībām un individuālai, personiskai atbildības mācīšanai gan puišiem, gan meitenēm, būs pilnvērtīga seksuālā un reproduktīvā izglītība;

3) sievietei būs garantēts finansiāls un sociāls atbalsts bērnu ne tikai piedzemdēt, bet pieņemamos apstākļos izaudzināt un izskolot vismaz līdz 18 gadiem (piem. vajadzības gadījumā garantēta bērnudārza vieta bērnam no 1,5 gadiem);

4) uzskatu par svarīgu sieviešu tiesības izvēlēties, kā dzīvot savu dzīvi, kā plānot izglītību, karjeru, ko darīt ar savu ķermeni;

5) ka neviens bērns nav bērnu namā, bet visi bērni dzīvo ģimenēs;

6) sabiedrības izglītošana par vīrieša līdzatbildību partnerattiecību un ģimenes veidošanā, kā arī par atbildību grūtniecības iestāšanās gadījumā.

Es uzskatu, ka ģimene ir vērtība. Ir jāsamazina spriedze, kas rodas ģimenē, kad tiek lemts par bērna laišanu pasaulē, lai vecāki, jaunie vecāki, varētu savienot vai arī otrā, trešā bērna vecāki varētu savienot karjeru un studijas ar bērna audzināšanu. Uzskatu, ka ir jādomā, kā atbalstīt otrā, trešā bērna dzimšanu ģimenēs, ir jādomā par iedzīvotāju ieņēmumu nodokļa atlaidēm par katru bērnu, kas dzimst, jādomā par 4.pensijas līmeni, kas būtu tieši atkarīgs no tā, cik bērnu ir ģimenē un cik vecāki ir spējuši uzaudzināt bērnus, kā arī atbalstīt ģimeni atbalstošos uzņēmumus, kas ir tieši praktiski soļi.

POLITIĶIEM UN SABIEDRĪBAI NEPIECIEŠAMS SKAIDRI APZINĀTIES, KO TIEŠI NOZĪMĒ VIRZĪTIE PRIEKŠLIKUMS PAR BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBU NO IEŅEMŠANAS BRĪŽA – PIRMKĀRT, TĀ IR PĀRSPĪLĒTA POLITIKA, KAS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NESASNIEGS MĒRĶI, JO ABORTU AIZLIEGŠANA NEATRISINA ZEMĀS DZIMSTĪBAS PROBLĒMU, OTRKĀRT, TAS IR LIELAS SABIEDRĪBAS DAĻAS, T.I., SIEVIEŠU, CILVĒKTIESĪBU IEROBEŽOJOŠS UN DISKRIMINĒJOŠS PRIEKŠLIKUMS.

Abortu aizliegums nav risinājums demogrāfijas problēmām: tam skaidrs apliecinājums ir Rumānijas un Polijas pieredze . Tā, Rumānijā, 1966.gadā, lai veicinātu dzimstību, tiek ieviests aborta aizliegums. Šajā periodā no 1967.gada līdz 1983.gadam ne tikai dramatiski, par 80%, palielinās māšu mirstība, bet arī dzimstība samazinās par 40% . Pasaules Veselības organizācijas statistika liecina, ka pat attīstītās valstīs sieviešu mirstība nelegālo abortu dēļ ir 80 reizes lielāka nekā legālu abortu gadījumā.

Atsaucoties uz LATVIJAS CILVĒKTIESĪBU CENTRS, SABIEDRISKĀS POLITIKAS CENTRS PROVIDUS, RESURSU CENTRS SIEVIETĒM „MARTA”, LATVIJAS GINEKOLOGU UN DZEMDĪBU SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA UN LATVIJAS ĢIMENES PLĀNOŠANAS UN SEKSUĀLĀS VESELĪBAS ASOCIĀCIJA „PAPARDES ZIEDS” adresēto vēstuli Saeimas Demogrāfijas apakškomisijai, „abortu aizliegšana vai ierobežošana ir cilvēktiesību jautājums. Sievietes reproduktīvās tiesības un grūtniecība ir cieši saistītas ar tiesībām uz dzīvību, brīvību, drošību, veselību, privāto un ģimenes dzīvi, godu un cieņu. Mūsdienās sievietes autonomija attiecībā uz reproduktīvajām tiesībām, tajā skaitā brīva pieeja ģimenes plānošanas pakalpojumiem, ir vispārīgi saistīta ar sievietes vērtību un lomu sabiedrībā. Aizliegumi šajā jomā ir uzskatāmi par diskrimināciju uz dzimuma pamata, jo rada neproporcionāli smagas sekas tieši sievietēm, kas demokrātiskā sabiedrībā un tiesiskā valstī nav pieļaujams.

Abortu aizliegšana vai ierobežošana nav piemērots risinājums zemās dzimstības rādītāju paaugstināšanai Latvijas sabiedrībai. Šī problēma un iespējamie risinājumi ir jāpēta pēc būtības, nevis jānodarbojas ar tās primitivizāciju. Aizliedzot vai ierobežojot abortus, dzimstības “bums” nav gaidāms, vēl vairāk, sievietes abortus veiks nelegāli vai citās valstīs. Dzimstības paaugstināšanai jādomā citi līdzekļi. Piemēram, Igaunijas un Skandināvijas valstu piemērs liecina, ka, veicinot dzimumu līdztiesību, tiek veicināta arī bērnu dzimstība.”

Centieni mazināt sievietes tiesības apdraud cilvēktiesības, jo nevar neņemt vērā, ka sieviete un tās nedzimušais bērns ir saistīta vienota vienība, tāpēc nav pieļaujams pretstatīt nedzimuša embrija intereses sievietes interesēm un otrādi. Valstij jārada sistēma, kurā nevēlamu grūtniecību skaits samazinās.
Pastāsti par šo blogu: